Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА stroycity.bg (ОБЩИ УСЛОВИЯ)

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за използване на предоставените от СТРОЙСИТИ ЕООД на потребителите на уебсайта stroycity.bg информационни ресурси и услуги и урежда отношенията между СТРОЙСИТИ ЕООД и потребителите на уебсайта stroycity.bg.
ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уебсайта stroycity.bg

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СТРОЙСИТИ ЕООД и посетителите на уебсайта stroycity.bg.

(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Фирмена информация за СТРОЙСИТИ ЕООД:
Адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 168, офис 4, България
Булстат: 175075530
Регистрация по ДДС: BG175075530
Управител: Иван Джангозов

Чл. 3. (1) Уебсайтът stroycity.bg предоставя на посетителите информация относно основната дейност, предоставяните услуги, активните проекти и цените за закупуване на недвижимо имущество от СТРОЙСИТИ ЕООД.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. Всички информационни страници и снимки в сайта stroycity.bg са изключителна интелектуална собственост на СТРОЙСИТИ ЕООД, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на СТРОЙСИТИ ЕООД. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и снимки без изричното разрешение на СТРОЙСИТИ ЕООД представлява нарушение на действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта stroycity.bg посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.

(2) Всички въпроси, свързани с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (GDPR) са подробно описани в Политиката за поверителност на СТРОЙСИТИ.

(3) СТРОЙСИТИ ЕООД ползва изпратените от посетителите име, електронна поща и телефон само и единствено с цел да отговори на съобщения им, като например да изпрати оферта за закуване на недвижимо имущество, след като това е поискано от самите тях. СТРОЙСИТИ ЕООД гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

(4) Не изпращаме имейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения.

(5) СТРОЙСИТИ ЕООД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.

(6) СТРОЙСИТИ ЕООД не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.

(7) В сайта stroycity.bg посетителите се съгласяват СТРОЙСИТИ ЕООД да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.

(8) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на stroycity.bg.

(9) Посетителите на stroycity.bg, в качеството си на физически лица, се съгласяват СТРОЙСИТИ ЕООД да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.

(10) Посетителите на stroycity.bg могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск, като повече информация можете да получите в документа Политика за бисквитките на СТРОЙСИТИ ЕООД.

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от СТРОЙСИТИ ЕООД по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на stroycity.bg от момента на публикуването им.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 8. Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на stroycity.bg считано от 06.04.2021 г.

СТРОЙСИТИ ЕООД
гр. София, 06.04.2021 г.