ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политиката за поверителност обяснява как в СТРОЙСИТИ ЕООД събираме и обработваме Вашите лични данни. Лични данни означава всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана за идентифициране на потребителя. Това включва информация като име и фамилия, домашен адрес, имейл адрес, номер на картата за самоличност, IP адрес, идентификационен номер на „бисквитка“. Тази политика обяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът защитава Вас и данните Ви.
Този Уебсайт не е предназначен и насочен към деца и лица до 18 годишна възраст. Нямаме политика да събираме или да пазим информация за лица под 18 годишна възраст.

ЗАКОНОВАТА РАМКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИТЕ

Спазването на поверителността и защитата на Вашите лични данни е важен въпрос за нас, който взимаме под внимание във всички наши бизнес взаимоотношения. Ние зачитаме поверителността на личните Ви данни и винаги действаме в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016.
Възможно е в течение на времето да има и други промени, които ще трябва да направим в тази политика за защита на личните данни като в такива случаи ще Ви уведомяваме всеки път, когато направим промяна в нашата политика. Може да се наложи да поискаме от Вас да приемете промените или да дадете наново съгласието си за използването на Вашите лични данни.

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Данни, които Вие споделяте с нас:
· В телефонен разговор;
· В имейли или писма до нас;
· Данни за връзка – адрес за фактуриране, имейл адрес или телефонни номера;
· Финансови данни – данни за банкови сметки и разплащателни карти;
· Данни за транзакциите – подробности за плащанията от Вас и други подробности за услугите, които сте получили от нас;
· Данни, които изпращате към нас под формата на обратна връзка.
Ние не събираме чувствителни лични данни за Вас.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от СТРОЙСИТИ ЕООД само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално:
1. Предоставяне на информация относно нашите услуги и активни проекти

2. Използване на формуляр за контакт:
В случай, че използвате формуляра за контакт за запитвания, предоставената от Вас информация във формуляра, включително данните за контакт, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за по-нататъшна употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия.

3. Сключване и изпълнение на догорови и предоставяне на услуги
При изпълнение на договор, който сме сключили с Вас, както и за предприемане на стъпки преди сключването на договор, събираме и обработваме най-вече идентифициращи Ви данни и данни за контакт. Това могат да бъдат Вашите имена, ЕГН, адрес, телефон, елетронен адрес (имейл).

Ако ни възложите изпълнението на определена услуга за Вас, събираме данните, които се изискват по закон, за да ни е валидно възложена от Вас дадената услуга – например, в случай на упълномощаване от Ваша страна, събираме данните, които са необходими за изготвянето и евентуална нотариална заверка на пълномощното.

Тези данни се събират и обработват само с цел изпълнение на предмета на договора, което включва, но не се ограничава до изпращане на уведомления относно изпълнението, известия за всички важни промени, възникнали в процеса по изпълнение на договора, както и за да защитим Вашите и нашите права, при необходимост.

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

В СТРОЙСИТИ ЕООД сме въвели нужните мерки за сигурност на информацията, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те са обект на задължение за поверителност.

Предвид естеството на Интернет, обръщаме внимание на факта, че може да има пропуски в сигурността при предаването на данни през Интернет (например чрез електронна поща) и че пълната защита на данните от достъпа на трети лица не е възможна.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

ВАШИТЕ ПРАВА

Общият регламент за защита на лични данни гарантира определен набор от права, които можете да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:

· Право на получаване на копие от информацията, която съхраняваме

· Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес stroycity@abv.bg. Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.

· Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна
Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес stroycity@abv.bg, ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.

· Да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни
Имате право да:

· възразите срещу използването на Вашите лични данни;

· или поискате да изтрием личните Ви данни;

· или да поискатe ограничаване на обработката;

· или да ни помолите да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като “правото да бъдеш забравен”).

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме Вашите данни, които ние ще споделим с Вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.

· Оттегляне на съгласието

Можете да оттеглите вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на имейл на stroycity@abv.bg, ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги.

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани с настоящите Правила за поверителност, моля, свържете се с:

СТРОЙСИТИ ЕООД
гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 168, офис 4, България
Телефон: 0887512227 | 0897859370
Имейл: stroycity@abv.bg

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

Моля, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни, уведомете ни като ни изпратите имейл на stroycity@abv.bg.

Имате право да се оплачете и в българската Комисия за защита на личните данни, с адрес: България, 1592, гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg, website: https://www.cpdp.bg/.

С разглеждането и използването на функциите на нашия уебсайт, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информиран/а за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

06.04.2021 г.